W związku z niezależnymi od nas globalnymi problemami systemowymi, mogą występować m.in. utrudnienia w korzystaniu z BLIKA. Jeżeli notatka do Ciebie nie dotarła, to wyślij potwierdzenie przelewu na kontakt@notatkidomatury.pl. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

Przykładowa strona

To jest przyk?adowa strona. Strony s? inne ni? wpisy na blogu, poniewa? nie tylko znajduj? si? zawsze w jednym miejscu, ale tak?e pojawiaj? si? w menu witryny (w wi?kszo?ci motyw?w). Wi?kszo?? u?ytkownik?w zaczyna od strony z informacjami o sobie, kt?ra zapozna ich przed odwiedzaj?cymi witryn?. Taka strona mo?e zawiera? na przyk?ad taki tekst:

Cze??! Za dnia jestem kurierem rowerowym, noc? pr?buj? swoich si? w aktorstwie, a to jest moja witryna. Mieszkam w Krakowie, mam wspania?ego psa kt?ry wabi si? Reks i lubi? pi?a colad? (oraz spacery, gdy pada deszcz).

…albo co? takiego:

Firma XYZ Doohickey zosta?a za?o?ona w 1971 roku i od tamtej pory dostarcza spo?ecze?stwu dobrej jako?ci gad?ety. Znajduj?ca si? w Gotham City XYZ zatrudnia ponad 2000 os?b i robi niesamowite rzeczy dla spo?eczno?ci Gotham.

Jako nowy u?ytkownik WordPressa, powiniene? przej?? do swojego kokpitu aby usun?? t? stron? i stworzy? nowe z w?asn? tre?ci?. Dobrej zabawy!