W związku z niezależnymi od nas globalnymi problemami systemowymi, mogą występować m.in. utrudnienia w korzystaniu z BLIKA. Jeżeli notatka do Ciebie nie dotarła, to wyślij potwierdzenie przelewu na kontakt@notatkidomatury.pl. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

Pakiet „Wszystko” chemia

Notatki tematyczne + doświadczenia z chemii organicznej + doświadczenia z chemii nieorganicznej

77,00 

Kategorie ,

Zestaw 3 pakietów notatek:

Notatki tematyczne dotyczące:

 • budowy atomów
 • konfiguracji elektronowej
 • wiązań chemicznych
 • hybrydyzacji
 • tlenków
 • wodorotlenków
 • kwasów
 • soli
 • równowagi chemicznej
 • teorii kwasowo-zasadowych
 • szybkości reakcji
 • entalpii
 • reakcji redoks
 • pojęcia mola i masy molowej
 • stężeń i rozpuszczalności
 • dysocjacji i hydrolizy
 • stałej i stopnia dysocjacji
 • izomerii
 • mechanizmów reakcji
 • węglowodorów
 • alkoholi i fenoli
 • kwasów karboksylowych
 • aldehydów i ketonów
 • estrów i tłuszczów
 • amin
 • amidów
 • aminokwasów i białek
 • cukrów

Doświadczenia z chemii nieorganicznej:

 • wykrywanie tlenku węgla(IV)
 • otrzymywanie kwasów
 • otrzymywanie kwasu krzemowego
 • otrzymywanie wodorotlenków
 • otrzymywanie wodorotlenków żelaza
 • badanie odczynu roztworu, wskaźniki pH
 • badanie charakteru chemicznego tlenków
 • porównanie mocy kwasów
 • strącanie osadów soli
 • porównanie aktywności metali
 • porównanie aktywności fluorowców
 • otrzymywanie i identyfikacja tlenu
 • pasywacja glinu
 • redukcja jonów manganianowych(VII)
 • reakcje związków chromu

Doświadczenia z chemii nieorganicznej:

 • wykrywanie charakteru nienasyconego
 • wykrywanie alkoholi polihydroksylowych
 • wykrywanie fenoli
 • próba Tollensa
 • próba Trommera
 • próba jodoformowa
 • denaturacja i wysalanie białek
 • reakcja biuretowa
 • próba ksantoproteinowa
 • odróżnianie glukozy od fruktozy
 • wykrywanie skrobi

Liczba stron: 65

Format: PDF

Dostęp: Link z materiałami jest aktywny przez 30 dni. W tym czasie należy je pobrać i zapisać na stałe na swoim komputerze. Ma się później do nich dostęp cały czas.

Jeżeli zapłacisz blikiem lub szybkim przelewem, materiały będą u Ciebie w przeciągu kilku minut od złożenia zamówienia!

Pomyśl też o: